Renginiai skirti kunigaikščio M.K. Oginskio 249-osioms metinėms paminėti

Pradžia | Renginiai >Renginiai skirti kunigaikščio M.K. Oginskio 249-osioms metinėms paminėti
2014-09-30

 

Šiai progai skirta X – oji tarptautinė mokslinė konferencija „ Kunigaikščių Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai”   ir Šviečiamoji koncertinė programa „Mykolo Kleopo Oginskio polonezų kelias 2014“ įvyks spalio 3 d., Kaune, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus  M. Žilinsko galerijoje.

 

RENGINIO PROGRAMA

Renginio programos lankstinukas

 

Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833)

249-jų gimimo metinių fonas ir akcentai

  • Pirmieji Mykolo  Kleopo  Oginskio 250-jų gimimo metinių  vizijos kontūrai  išryškėjo 2005 m., prasidėjus Lietuvoje ir Baltarusijoje gyvenančių jo kūrybinio palikimo puoselėtojų bendradarbiavimui. Archyviniai tyrimai, mokslinės konferencijos, ekspedicijos, rašytinio ir muzikinio paveldo sklaida, vaisingi ryšiai  su svetur gyvenančiais kompozitoriaus provaikaičiais – visa tai padėjo išsklaidyti šimtmetinės užmaršties tamsą…
  •  2013 m. lapkričio 5-20 d. Paryžiuje vykusi UNESCO Generalinė konferencija  nutarė Mykolo Kleopo Oginskio 250-jų gimimo metinių sukaktį įtraukti į pasaulinės reikšmės sukakčių, kurias numatoma minėti 2015 metais, sąrašą.

        Tų pačių metų lapkričio 21 dieną Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose surengto tarptautinio apskrito stalo diskusijose buvo aptartos svarbiausių darbų, numatomų atlikti 2014-2015 m. gairės, paruoštas atitinkamo kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą projektas. Šio forumo dalyviams  adresuotame sveikinime Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO, ambasadorius dr. Arūnas Gelūnas rašė:

„(…)  Su džiaugsmu dar kartą konstatuodamas faktą, jog Mykolo Kleopo Oginskio 250-jų gimimo metinių minėjimas įtrauktas į UNESCO pasaulinės reikšmės sukakčių gretą, norėčiau pasveikinti Jūsų platų būrį entuziastų, idealistų ir, žinoma, savo sričių ekspertų, pasiryžusių dėti pastangas, kad šia unikalia proga būtų tinkamai pasinaudota ir M. Kl. Oginskio vardas nuskambėtų kiek įmanoma plačiau ir prasmingiau.

        Sykiu tai proga apmąstyti sudėtingas mūsų šalies ir kaimyninių valstybių istorines trajektorijas, kurios tai susipindavo, tai vėl plėtodavosi atskirai. Didžiojo kompozitoriaus, diplomato, valstybės vyro ir kovotojo už savo Tėvynės laisvę asmenybė, jo turtinga biografija leis dar kartą, bendradarbiaujant su kaimyninių šalių kolegomis, pasinerti į kultūrinę-istorinę refleksiją, kuri, neabejoju, praturtins tiek mus pačius, tiek atvers naujus lietuvių kultūros horizontus tarptautinei publikai. Neabejoju, jog mūsų visų pastangos sukurs išsamią, gilią, turiningą ir turtingą iškilaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sūnaus gimties metinių paminėjimo programą. (…)“

  • 2014 04 17  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose buvo surengtos dr. Ramunės Šmigelskytės-Stukienės monografijos „Mykolas Kleopas Oginskis. Politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“ sutiktuvės. Pagaliau turime solidų, puikiai iliustruotą veikalą, kuriame permainingų  Vidurio Rytų Europos tarpvalstybinių santykių fone  iškyla kruopščiai atkurtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiko, Abiejų Tautų Respublikos diplomato M. Kl. Oginskio paveikslas, jo valstybinės veiklos, o iš dalies privataus gyvenimo 1786-1794 m. laikotarpyje vaizdai.
  • 2014 06 03 Lietuvos Respublikos Seimas, įvertinęs M. Kl. Oginskio –  politiko ir diplomato, valstybės valdymo ir socialinių reformų puoselėtojo, Tado Kosciuškos sukilimo vadovybės nario, rašytojo, memuaristo, kompozitoriaus – nuopelnus mūsų šalies  kultūros istorijai, nutarė paskelbti 2015 metus Mykolo Kleopo Oginskio metais.
  • 2014 08 14 Lietuvos Respublikos Ministras  Pirmininkas, atsižvelgdamas į Seimo 2014 06 03 nutarimą,  sudarė Darbo grupę  M. Kl. Oginskio 250-jų gimimo metinių programos projektui parengti.

        Taigi, garsiojo polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ autoriaus Mykolo Kleopo Oginskio vardas po dviejų šimtmečių kelionės oficialiai  sugrįžta į Lietuvą.

  Vytas Rutkauskas

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius