Mykolo Oginskio tarptautiniai festivaliai

Pradžia | Jubiliejinė programa > Veikla > Mykolo Oginskio tarptautiniai festivaliai

 

Žemaičių dailės muziejus kryptingai propaguoja kunigaikščio Mykolo Oginskio kultūrinę – filantropinę veiklą, apjungdamas Lietuvoje ir užsienyje Oginskių paveldą saugančias institucijas bei asmenis. Tuo tikslu nuo 2006 m. organizuojamas tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Kasmet jis skelbiamas aidint patrankų salvėms ir skambant Mykolo Kleopo Oginskio polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ garsams – šitaip tradiciškai į M. Oginskio unikalią dvaro erdvę sukviečiami klasikinės muzikos atlikėjai bei gerbėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių – atiduodama pagarba kunigaikščių Oginskių giminės puoselėtai muzikinei kultūrai, jos palikimui.

Festivalio dienos –  kupinos įkvepiančių pasirodymų  bei muzikos: per trumpą laikotarpį – vos mėnesį – publika gėrisi muzikos legendų P.Čaikovskio, W. Lutosławskio, M. K. Čiurlionio, G. Holsto, W. A. Mozarto, J. S. Bacho, G. Verdi, D. Šostakovičiaus, M. K.Oginskio ir kt. kompozitorių skambančia muzika, kurią atlieka iškilūs Lietuvos bei užsienio menininkai. Festivalio programos išskirtinumas – Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų jungtinis styginių orkestrų koncertas „Rudens akvarelė Čiurlioniui“.

Festivalio sumanytojas ir meno vadovas prof. Juozas Domarkas – ilgametis Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausias dirigentas, Nacionalinės premijos laureatas, Plungės garbės pilietis.  Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas yra vienas svarbiausių renginių festivalio programoje. Kad festivalis taptu iškilia muzikos švente, daug pastangų deda festivalio organizatoriai: Genovaitė Žiobakienė – Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė,  Plungiškių draugijos viceprezidentė, Plungės garbės pilietė, Alvidas Bakanauskas – Žemaičių dailės muziejaus direktorius. Festivalio rengėjai didžiuojasi, kad buvusiame dvaro žirgyne klasikinės muzikos mylėtojai koncertus lanko nemokamai dėka Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, „Vi­čiū­nų“ gru­pės, Lie­tu­vos kul­tū­ros fon­do, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos par­amos.

Danutė Einikienė
Žemaičių dailės muziejus

Plunges dvaro rumai. Vlado Gaudiesiaus nuotrauka.-800      Mykolo Oginskio festivalio akimirkos. Valdo Gaudiesiaus nuotrauka.-800

Prof. J.Domarkas festivalio atidarymo koncerto metu. Sauliaus Narkaus nuotrauka.-800      Koncertas Rudens akvarele M.K. Ciurlioniui. Sauliaus Narkaus nuotrauka

 

Plačiau apie tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį žr. Žemaičių dailės muziejaus svetainėje.