Programos įgyvendinimo komitetai, darbo grupės

Pradžia | Jubiliejinė programa > Programos įgyvendinimo komitetai, darbo grupės

 

Parengtas Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių įprasminimo programa 2013-2015 metais p r o j e k t a s

Sėkmingam planuojamų veiklų įgyvendinimui numatyta sudaryti Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejinės sukakties Jungtinę organizacinę tarybą įtraukiant į ją suinteresuotų valdžios institucijų, rajonų ir savivaldybių, kultūros, švietimo įstaigų ir visuomeninių organizacijų atstovus susijusių su Oginskių istorija, kultūriniu palikimu.

Taip pat numatyta sudaryti  šias konkrečių darbų organizacines grupes:

–          Edukacijos ir informacinės sklaidos;

–          M. K. Oginskio jubiliejinės sukakties ir atminimo įamžinimo;

–          Mokslinių tyrimų ir konferencijų rengimo;

–          Oginskių muzikinių tradicijų;

–          Oginskių kultūros kelio ir materialaus paveldo Lietuvoje;

–          Teminės leidybos;

–          Teminių parodų ;

–          Tarptautinių ryšių.