Stendinė paroda „Mykolas Kleopas Oginskis. Sugrįžimas į Tėvynę”

Pradžia | Naujienos >Stendinė paroda „Mykolas Kleopas Oginskis. Sugrįžimas į Tėvynę”
2015-06-03

Parodos „Mykolas Kleopas Oginskis. Sugrįžimas į Tėvynę” anotacija

Istorijos nežinantys žmonės yra vaikai. Kaip kitaip pavadinti tuos, kurie , neturėdami praeities suvokimo, bando susivokti dabartyje. Anot filosofo Antano Maceinos, istoriškumo suvokimas žmogų skatina skverbtis ir nagrinėti praeitį, kaip savo būvio šaltinį. Šaltinį, kuris ištekėjęs praeityje, yra tęstinis laike, orientuotas į ateitį. Todėl, galvojant apie perspektyvą, negalima užmiršti praeities ir tų iškilių istorinių asmenybių, kurios vardan Tėvynės išlikimo aukojo „(…) savo turtą, gyvenimą, darbus“.
Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833) gyvenimas, jo politinė, diplomatinė, visuomeninė veikla ir kūrybinis palikimas, kaip reta, taikliai atspindi šiuos istoriškumo suvokimo principus ir idealus. Beviltiškų istorinės atminties sutemų laikotarpiais juos primindavo nemirtingo polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ melodija.
Tikimės, kad M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms skirta paroda padės ne tik iš naujo atrasti ir pažinti šią asmenybę, bet ir leis giliau suvokti dramatiškus XVIII a. II p. istorinių lūžių įvykius, kurių metu iš pasaulio žemėlapių buvo ištrintas Abiejų Tautų Respublikos, tuo pačiu ir Lietuvos vardas. Jubiliejinė M. K. Oginskio sukaktis turi pasitarnauti egzistenciniam mūsų visų susivokimui. Liūdniausia, kas gali nutikti, tai patikėti iliuzija, kad mūsų Tėvynės likimu pasirūpins kitos valstybės, kad patriotizmo idėjos paseno ir nebeatitinka šiuolaikinio, modernaus pasaulio elgsenos standartų.

Vytas Rutkauskas,
Rietavo Oginskių kultūros istorijos
muziejaus direktorius

1-1200 2-1200 3-1200
Sugrįžimas į Tėvynę
Vaikystė, Apšvietos epocha
Mykolas Kleopas Oginskis politikas, diplomatas, ministras
4-1200 5-1200 6-1200
Mykolas Kleopas Oginskis – Vilniaus miestietis
 Mykolas Kleopas Oginskis 1794 m. sukilimo verpetuose
Tarp dviejų imperijų. LDK atkūrimo projektas
7-1200 8-1200 9-1200
Mykolo Kleopo Oginskio „Šiaurės Atėnai”
Mykolo Kleopo Oginskio rašytinis palikimas
Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimo saulėlydis Florencijoje
10-1200 11-1200 12-1200
Rietavo Genius Loci
Oginskių paveldo sugrįžimas
Archyviniai tyrimai. Mokslinės konferencijos. Teminė leidyba
13-1200 14-1200
Oginskių muzikinių tradicijų gaivinimas ir sklaida
Ekspedicijos, pasitarimai, diskusijos, paminklai