Tarptautinė apskrito stalo diskusija „Oginskių kultūros kelias 2013-3“

Pradžia | Renginiai >Tarptautinė apskrito stalo diskusija „Oginskių kultūros kelias 2013-3“
2013-11-13

 

Šių metų lapkričio 21 d. (ketvirtadienį) Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus drauge su Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu ir kitais vykdomų projektų „Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje“ bei „Oginskių kultūros kelias“ partneriais rengia tarptautinę apskrito stalo diskusiją „Oginskių kultūros kelias 2013-3“. Vienas iš svarbiausių šio renginio tikslų – išdiskutuoti ir patvirtinti iškilaus valstybės ir visuomenės veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833) 250-ųjų gimimo metinių programą 2014-2015 metų laikotarpiui. Taip pat numatyti prielaidas ilgalaikės tęstinės programos „Oginskių kultūros kelias“ vystymui. Siekiant aktualizuoti vykdomų projektų svarbą, apart tiesioginių partnerių, šiose diskusijose Rietavo savivaldybės mero Antano Černeckio kvietimu ruošiasi dalyvauti ir vienuolikos-dvylikos rajonų bei savivaldybių merai. (Atrinktos savivaldybės, kurių istorija vienu ar kitu aspektu yra susieta su kunigaikščių Oginskių giminės kultūrine, ūkine, valstybine veikla).

Tarptautinio apskrito stalo diskusijos „Oginkių kultūros kelias 2013-3″ programa

Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių įprasminimo programa 2013 – 2015 metais p r o j e k t a s