Šviečiamoji-koncertinė programa „M. K. Oginskio polonezų kelias 2013” prasideda

Pradžia | Renginiai >Šviečiamoji-koncertinė programa „M. K. Oginskio polonezų kelias 2013” prasideda
2013-03-23

AŠTUNTOJO POLONEZŲ KELIO FONAS IR AKCENTAI

       1786 m. į Abiejų Tautų Respublikos Seimą buvo išrinktas vienas jauniausių to meto politikų kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis, kuriam tuo metu buvo 21 metai. „Tarnauti Tėvynei !“ – toks buvo šios neeilinės asmenybės gyvenimo credo, kuriuo vadovautasi atsakingai vykdant įvairias valstybines, visuomenines pareigas. Svarbiausios iš jų:

Kvietimas

Kvietimas

–  Ypatingasis pasiuntinys, įgaliotasis ministras Nyderlandų Respublikoje; –  Valstybės valdymo reformų ir Gegužės 3-osios Konstitucijos idėjų puoselėtojas;  –  Paskutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės finansų ministras; –  Tado Kosciuškos sukilimo vadovybės narys ir maištingas emigrantas (1794-1801); –  Vilniaus universiteto Mokslo tarybos garbės narys; –  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo vizijos puoselėtojas (…).

Dramatiški  istorijos lūžiai lėmė, kad ne valstybinė tarnystė Tėvynės labui, o kūrybinis palikimas M. K. Oginskiui pelnė pasaulinę šlovę. Ilgą laiką  jo vardą primindavo nebent polonezas   „Atsisveikinimas su Tėvyne“ – tas nesenstantis, nesunaikinamas muzikinis Tėvynės ilgesio ir laisvės testamentas…

… Iš bekraščių tolių prakilniu ilgesiu atvilnijusi polonezo melodija, jo raiškiai moduliuoti, atsikartojantys akordai smelkte įsismelkia į širdies ir vaizduotės gelmes, primindami dramatiškus XVIII a. įvykius, kurių metu Abiejų Tautų Respublikos, o tuo pačiu ir Lietuvos vardas ilgam buvo ištrintas iš Europos politinių žemėlapių. M. K. Oginskis priklauso tai didžiųjų patriotų kartai, kuri pirmoji patyrė ir išgyveno Tėvynės praradimo katastrofą.

Plakatas

Plakatas

Istorinė užmarštis pradėjo sklaidytis tiktai 2005 m., kai buvo pradėta formuoti M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių (2015 m.) įprasminimo programa. Apart rašytinio ir muzikinio palikimo leidybos, archyvinių tyrimų, teminių ekspedicijų, tarptautinių konferencijų organizavimo, buvo išvystyta ir „Polonezų kelio“ idėja. Kartu su plačiai žinomais Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos atlikėjais šioje programoje daugelį kartų dalyvavo ir tiesioginis M. K. Oginskio provaikaitis kompozitorius, pianistas Ivo Zaluskis. Garbus maestro gyvena Didžiojoje Britanijoje. Jo dalyvavimas „Polonezų kelio“ sklaidos renginiuose šiai programai suteikė unikalių autentiškumo bruožų. 2005-2012 metų laikotarpių ji pasiekė kelias dešimtis su Oginskių vardu susijusių istorinių vietovių.

Šių metų “Polonezų kelio“ projektas ypatingas tuo, kad jį pristato jauni talentingi prestižinių Lietuvos, Baltarusijos bei Rusijos muzikinės kultūros ugdymo įstaigų atlikėjai. Pirmą kartą pasiruošta įveikti tiek geografine, tiek istorine prasme ilgą, pavasariniais simboliais ženklintą  kelią: Rietavas-Vilnius-Maladečina-Minskas-Maskva…

 

Rietavo Oginskių kultūros istorijos

muziejaus direktorius                                                                     Vytas Rutkauskas

 

 

 

Atlikėjai ir programa Lietuvoje

(Rietavas, 2013 03 25; Vilnius 2013 03 26)

 

(Tiktai Rietave)  Eglė Bertauskaitė (smuikas), Karina Čiuželytė (fortepijonas) – Rietavo M. K. Oginskio muzikos mokyklos moksleivės (mokyt. Daiva Bielkauskienė, Ieva Skergelzienė). M.ykolas Kleopas Oginskis. Polonezas Nr. 13 a-mol („Atsisveikinimas su Tėvyne“).

1.  Maladečino M. K. Oginskio vardo muzikos kolegijos dėstytojų kvartetas (Baltarusija) – vad. Aleksandr Borovik (I smuikas), Pavel Šardyko (II smuikas), Sergej Švyriov (altas), Natalija Filipova (violončelė).  1.1. M. K. Oginskis. Polonezas Nr.9 B-dur (styginių kvartetui aranžavo Jakub Kovalevski). 1.2.  Amelija Oginskytė-Zaluska. Valsas in F (1838).(Styginių kvartetui aranžavo Oleg Chodosko).

  2.  Ugnė Kaušiūtė – M. K. Čiurlionio menų mokyklos 8 kl. moksleivė (mokyt. V. Geležiūtė) 2.1.  Mykolas Kleopas Oginskis. Polonezas Nr.6 c-mol.

3. Liana Valejeva, Aleksandr Gubarkov –Gnesinų vardo muzikos akademijos (Maskva) pianistai,  tarptautinių konkursų laureatai (prof. Igor Černiavskij klasė). 3.1-3.4. M. K. Oginskis. Keturi polonezai fortepijonui 3 ir 4 rankoms. (G-dur, G-dur, C-dur, g-mol).  

4. Antanė Gurskaitė – M. K. Čiurlionio menų mokyklos 9 kl. moksleivė, konkursų laureatė (dėstyt. D. Račys). 4.1.  M. K. Oginskis. Polonezas Nr. 15 g-mol (Sirotinuška).

5. Maladečino M. K. Oginskio vardo muzikos kolegijos dėstytojų kvartetas. Vad. Aleksandr Borovik (I smuikas), Pavel Šardyko (II smuikas), Sergej Švyriov (altas), Natalija Filipova (violončelė). 5.1. M. K. Oginskis. Polonezas Nr. 11 G-dur. (Styginių kvartetui aranžavo Jakub Kovalevski). 5.2. Amelija Oginskytė-Zaluska. Polka in C . (Styginių kvartetui aranžavo Oleg Chodosko).

6. Tatjana Kuriatnikova – Gnesinų vardo muzikos akademijos vokalistė. (Doc. E. V. Starodubrovskos klasė, fortepijono partiją atlieka Liana Valejeva). 6.1.-6.4. M. K. Oginskis. 4 romansai: Sur un rien; Fallait-il me guerir ; Odi di un uom che muore; Dafni.

7. Konrad Levicki – M. K. Čiurlionio menų mokyklos 11 kl. moksleivis, konkursų laureatas. (Dėst. D. Puodžiuko smuiko klasė; fortepijono partiją atlieka Andžejus Pileckis). 7.1.  Karolis Oginskis. Sonata smuikui ir fortepijonui A-dur.   

 

P. S. Programoje taip pat  dalyvauja:

aktorė Virginija Kochanskytė (Rietavo koncerte)

muzikologas Viktoras Gerulaitis (Vilniaus koncerte).