M. K. Oginskio 250 ir K. Donelaičio 300 gimimo metinės UNESCO sukakčių sąraše

Pradžia | Naujienos >M. K. Oginskio 250 ir K. Donelaičio 300 gimimo metinės UNESCO sukakčių sąraše
2013-11-13

INFORMACINIS PRANEŠIMAS                                                                                              2013 m. lapkričio 12 d.

Šiuo metu vykstančios (lapkričio 5-20 d.) UNESCO Generalinės konferencijos metu Paryžiuje jau paskelbtas UNESCO ir valstybių narių minimų sukakčių sąrašas, į kurį įtraukta per 100 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų. Į šį sąrašą taip pat pateko abi Lietuvos pateiktos sukaktys: kompozitoriaus, rašytojo, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-osios gimimo metinės (ši sukaktis pateikta kartu su Baltarusija ir Lenkija) ir rašytojo Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300-osios gimimo metinės.

Be šių 2014-2015 m. minimų sukakčių į UNESCO sąrašą taip pat įtrauktos garsių rašytojų: Marguerite Duras, Roman Gary, Bohumilo Hrabalo, Taraso Ševčenkos, Michailo Lermontovo sukaktys, dailininko El Greco, Sankt Peterburgo valstybinio Ermitažo muziejaus įkūrimo jubiliejai ir daug kitų žinomų asmenybių gimimo ar mirties, įvykių ar institucijų įkūrimo datos (žr. pagal pridedamą sąrašą angl. k.).

195 UNESCO valstybės narės ir 9 asocijuotos valstybės narės į UNESCO sukakčių sąrašą kas dvejus metus gali pateikti pasaulio kultūrai, švietimui ir mokslui nusipelniusių žmonių bei įvykių jubiliejinių datų kandidatūras. Lietuvos sukaktys į minėtą sąrašą buvo įtrauktos jau šešis kartus: Martyno Mažvydo katekizmo išleidimo 450- tosios metinės (1996–1997 m.); Adomo Mickevičiaus 200-tosios gimimo metinės (1998–1999 m.); Ignoto Domeikos 200-tosios gimimo metinės (2002–2003 m.), Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-osios metinės (2004–2005 m.); Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osios mirties metinės (2010–2011 m.), Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės (2012–2013 m).

Kas dvejus metus skelbdama minimų datų sąrašą, UNESCO prisideda prie pasaulinės ar regioninės reikšmės įžymių asmenybių, svarbių jubiliejinių įvykių ar kt. sukakčių populiarinimo valstybėse narėse. Be to, minimos datos glaudžiai siejasi su UNESCO vertybėmis ir siekiais švietimo, mokslo, kultūros, socialinių ir humanitarinių mokslų bei informacijos ir komunikacijos srityse ir skatina toleranciją, taiką, kultūrų dialogą bei tautų tarpusavio supratimą. Valstybės narės, pateikdamos kandidatūras minimų datų sąrašui, įsipareigoja rengti toms sukaktims skirtus paminėjimo renginius.

2013 m. visoje Lietuvoje vyko ir dar vyksta renginiai, skirti paminėti literatūrologės, edukologės, Lietuvos švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės 100–ąsias gimimo metines. Vienas iš tarptautinių šiai sukakčiai dedikuojamų renginių – fotografijų parodos „Mokykla su Meile“ (fot. Ramūnas Danisevičius) ir projekto „Menininkas mokykloje“ (lekt. Milda Laužikaitė) pristatymas UNESCO būstinėje Paryžiuje š. m. gruodžio 12-18 d.

2014 m. sausio 13 d.  Paryžiuje UNESCO būstinėje numatomas Donato Katkaus vadovaujamo Šv. Kristoforo kamerinio orkestro ir choro „Jauna muzika” (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas) pasirodymas, kurio metu bus atliekama Broniaus Kutavičiaus oratorija „Metai“. Tai vienas iš  valstybinės 2014 m. K. Donelaičio sukakties minėjimo renginių. Taip pat vyks kilnojamosios parodos, minėjimai bei mokslinės konferencijos Vilniuje ir Karaliaučiuje, spektakliai, K. Donelaičio skulptūros pristatymas visuomenei

 

Parengė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas