Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2015-ieji paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais

Pradžia | Naujienos >Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2015-ieji paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais
2014-06-03

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl M.K.Oginskio jubiliejinių metų paskelbimo. Dėkojame visiems už solidarumą ir kantrybę siekiant šio tikslo. Laukia didelis, intensyvus darbas. Ypač  svarbu iki liepos 1 dienos sudėlioti pagrindinius programos akcentus. Esame pasiruošę plėtoti informacinį ryšį ir tarpusavio pasitikėjimą.

Vytas Rutkauskas

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius

 

2013 06 03 LRS pranešimas spaudai:

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad kitais metais sukanka 250 metų, kai gimė iškilus valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, kompozitorius Mykolas Kleopas Oginskis, ir į tai, kad šią sukaktį 2013 m. lapkričio mėnesį UNESCO ir valstybės narės įtraukė į pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių sukakčių sąrašą, paskelbė 2015-uosius Mykolo Kleopo Oginskio metais. Už Seimo nutarimą (projektas Nr. XIIP-1229(3) balsavo visi 76 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Šį sprendimą parlamentas priėmė vertindamas M. K. Oginskio, daugeliu talentų pasižymėjusios XVIII a. pab. – XIX a. pr. asmenybės (politiko, diplomato, Abiejų Tautų Respublikos Seimo nario, Vilniaus universiteto mokslo tarybos garbės nario, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sukilėlių vyriausybės – Lietuvos tautinės aukščiausiosios tarybos – nario, socialinių reformų idėjų puoselėtojo, rašytojo memuaristo, kompozitoriaus) indėlį, turiningą ir gausų dokumentinį, literatūrinį, muzikinį palikimą.

Priimtame dokumente pabrėžiamas M. K. Oginskio aktyvus dalyvavimas politinėje, valstybės valdymo, švietimo, socialinių reformų (ypač baudžiavos panaikinimo), kultūros prieinamumo didinimo ir visuomenės kūrybiškumo skatinimo, kultūrinio sąmoningumo ugdymo srityse.

Seimas Vyriausybei pasiūlė iki 2014 m. liepos 1 d. parengti ir patvirtinti M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo programą, kuri įprasmintų socialines, kultūros, mokslo, technikos naujoves pralenkusių garsios asmenybės idėjų tęstinumą, kad būtų ugdoma visuomenės valstybinė savivoka ir pilietinė atsakomybė, turtinama kultūros paveldo istorija, plėtojami tarptautiniai kultūriniai ryšiai. Taip pat Vyriausybei pasiūlyta 2015 metų valstybės biudžete numatyti lėšų minėjimo programai įgyvendinti.