Knygos „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“ sutiktuvės

Pradžia | Renginiai >Knygos „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“ sutiktuvės
2014-04-02

2014 m. balandžio 17 d., ketvirtadienis, 18.00–19.30 val.
Valdovų rūmų Didžioji renesansinė menė

Ramunės Šmigelskytės-Stukienės knygos „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“ sutiktuvėse dalyvaus:

dr. Vydas Dolinskas (Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius)  prof. dr. Aivas Ragauskas (Lietuvos edukologijos universiteto prorektorius) Vytas Rutkauskas  (Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius) dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas) Jonas Balčiūnas (Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos direktorius)
Mykolo Kleopo Oginskio polonezus atliks pianistė Šviesė Čepliauskaitė

Renginį ves doc. dr. Jolanta Karpavičienė (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilniaus universitetas)

Šioje monografijoje atskleidžiama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiko ir Abiejų Tautų Respublikos diplomato Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) politinė bei diplomatinė veikla plačiame tarpvalstybinių santykių Vidurio Rytų Europoje kontekste. Remiantis gausia archyvine medžiaga nagrinėjami diplomatinės misijos Hagoje ir Londone tikslai bei rezultatai, analizuojami Lenkijos ir Lietuvos valstybės reformų projektai, aptariama tėvynės išdavystės problema Rusijos agresijos ir padalijimų akivaizdoje.

1786–1794 m. laikotarpio Mykolo Kleopo Oginskio biografiją papildo bendrame paso raidos kontekste pateikta jo kelionės dokumentų publikacija. Šios knygos dalyje „Kelionės dokumentai naujųjų laikų Europoje ir Mykolo Kleopo Oginskio pasai“ aptariama pasų įvairovė, įrašų formuliarai, registravimas, antspaudavimas, skirtingose Europos valstybėse taikyta paso išdavimo tvarka, atskleidžiama tapatybės „įdokumentinimo“ istorija.

„Dokumentų“ dalyje skelbiami 22 M. K. Oginskiui ir jo šeimos nariams išduoti Lietuvos bei užsienio valstybių pasai, chronologiškai aprėpiantys 1790–1829 m. laikotarpį. Dokumentai publikuojami originalo kalbomis (prancūzų, lotynų, vokiečių, rusų ir lenkų) su vertimu į lietuvių kalbą, pateikiamos dokumentų faksimilės.

Knygą išleido: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla Spausdino: UAB „Petro ofsetas“  Knygos parengimą ir leidybą rėmė:

                                           

Renginio plakatas

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų informacija