Dokumentų, susijusių su Mykolo Kleopo ir Andriaus Ignoto Oginskių veikla, skaitmeninės kopijos iš Rusijos valstybinio senųjų aktų archyvo papildys nacionalinį dokumentų fondą

Pradžia | Naujienos >Dokumentų, susijusių su Mykolo Kleopo ir Andriaus Ignoto Oginskių veikla, skaitmeninės kopijos iš Rusijos valstybinio senųjų aktų archyvo papildys nacionalinį dokumentų fondą
2015-07-01

418px-mykolas_oginskis-2002015 m. paskelbus Mykolo Kleopo Oginskio metais bei minint 250-ąsias jo gimimo metines, Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino šių metinių minėjimo veiksmų planą, kuriame Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai ir Lietuvos valstybės istorijos archyvui pavesta ieškoti Lietuvos ir kitų šalių archyvuose saugomų archyvinių dokumentų, susijusių su Mykolo Kleopo Oginskio, kitų kunigaikščių Oginskių gyvenimu ir veikla. Lietuvos kultūros taryba iš Kultūros rėmimo fondo lėšų skyrė 3600 eurų dokumentų minėtąja tema paieškai atlikti bei atrinktų dokumentų skaitmeninėms kopijoms užsakyti.

2015 m. birželio 15–19 d. Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve (Maskva) dirbo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Ūllė Damasickienė ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus pavaduotojas Alfonsas Tamulynas. Buvo peržiūrėtos Rusijos valstybinio senųjų aktų archyvo fondo Nr. 12 „Medžiaga apie Lenkiją ir Lietuvą“ bylos. Kadangi šaltinių apie kunigaikščius Oginskius ir jų veiklą rasta labai daug, apsiribota tik Mykolo Kleopo Oginskio ir jo tėvo Andriaus Ignoto Oginskio gyvenimu ir veikla. Ypatingas dėmesys skirtas dokumentams apie politinę šių asmenybių veiklą (pvz. Lenkijos ypatingojo pasiuntinio Vienoje A. I. Oginskio susirašinėjimas su Lenkijos karaliumi Stanislovu Augustu, su Lenkijos užsienio reikalų ministerija ir t. t.). Taip pat pavyko surasti M. K. Oginskio susirašinėjimą po 1794 m. sukilimo, jo autobiografiją, jo ranka parašytų muzikos kūrinių, susirašinėjimą su žmona ir draugais. Dokumentai parašyti prancūzų, lenkų, italų bei lotynų kalbomis.

Atrinktų dokumentų skaitmenines kopijas (384 vaizdus) numatoma gauti š. m. rugpjūčio mėn. Įsigytos kopijos bus saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve, su jais bus galima susipažinti archyvo skaitykloje.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro informacija: http://www.archyvai.lt/lt/lvat/oginskiai.html