Kykolas Kleopas Oginskis

Polonezas a-moll Nr. 13 „Atsisveikinimas su Tėvyne“